1. Home Brother
  2. Business Solutions
  3. Case studies
  4. Visitor management with Adaptive
visitor management registration label

Driftssikker identifisering
med Brother

"Vi har valgt kun å bruke Brothers produkter, da de er mer kostnadsbesparende både i innkjøp og drift enn konkurrentenes"

Håkon Inngjerdingen, Adaptive AS.